Informacje prawne

Informacje prawne

1. Prezentacja strony.

Na mocy art. 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, określa się użytkownikom strony nuancier-ral.com tożsamość różnych podmiotów w kontekście jej wdrażania i monitorowania:

Właściciel : YSRG CORP
Odpowiedzialny za publikację YSRG CORP - kontakt [at] nuancier-ral.com
Osobą odpowiedzialną za publikację jest osoba fizyczna lub prawna.
Webmaster : Yann - kontakt [at] nuancier-ral.com
Host : IONOS

2. Ogólne warunki korzystania z witryny i oferowanych usług.

Korzystanie z witryny nuancier-ral.com oznacza pełną akceptację opisanych poniżej ogólnych warunków użytkowania. Te warunki użytkowania mogą być w każdej chwili zmienione lub uzupełnione, użytkownicy strony nuancier-ral.com są zatem zaproszeni do regularnego ich przeglądania.

Ta strona jest normalnie dostępna dla użytkowników przez cały czas. YSRG CORP może jednak zdecydować o przerwaniu działania strony w celu przeprowadzenia konserwacji technicznej. W takim przypadku YSRG CORP dołoży wszelkich starań, aby wcześniej poinformować użytkowników o datach i godzinach interwencji.

Strona nuancier-ral.com jest regularnie aktualizowany przez YSRG CORP. W ten sam sposób można w każdej chwili zmienić informacje prawne: są one jednak wiążące dla użytkownika, który jest proszony o jak najczęstsze zapoznawanie się z nimi w celu ich uwzględnienia.

3. Opis świadczonych usług.

Strona nuancier-ral.com ma na celu dostarczenie informacji o wszystkich działaniach firmy.

YSRG CORP stara się zapewnić na stronie nuancier-ral.com informacje jak najbardziej dokładne. Nie może jednak ponosić odpowiedzialności za pominięcia, nieścisłości i braki w aktualizacji, niezależnie od tego, czy wynikają one z jego winy, czy z winy partnerów zewnętrznych, którzy dostarczają te informacje.

Wszystkie informacje na stronie internetowej nuancier-ral.com są podane jako wskazówka i prawdopodobnie będą się rozwijać. Ponadto informacje zawarte na stronie nuancier-ral.com nie są wyczerpujące. Są one podawane z zastrzeżeniem zmian, które zostały dokonane od momentu ich wprowadzenia do sieci.

4. Ograniczenia umowne dotyczące danych technicznych.

Strona wykorzystuje technologię JavaScript.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne związane z korzystaniem z serwisu. Ponadto użytkownik strony zobowiązuje się do korzystania z niej przy użyciu aktualnego, wolnego od wirusów sprzętu oraz przy użyciu zaktualizowanej przeglądarki ostatniej generacji.

5. Własność intelektualna i fałszerstwa.

YSRG CORP jest właścicielem praw własności intelektualnej lub posiada prawa do wykorzystania wszystkich elementów dostępnych na stronie, w szczególności tekstów, obrazów, grafik, logo, ikon, dźwięków i oprogramowania.

Wszelkie powielanie, przedstawianie, modyfikowanie, publikowanie, adaptowanie wszystkich lub części elementów strony, niezależnie od środków lub zastosowanego procesu, jest zabronione, chyba że za uprzednią pisemną zgodą : YSRG CORP.

Każde nieuprawnione wykorzystanie strony lub któregokolwiek z elementów na niej zawartych zostanie uznane za naruszenie i będzie ścigane zgodnie z przepisami artykułów L.335-2 i następnych Kodeksu Własności Intelektualnej.

6. Ograniczenia odpowiedzialności.

YSRG CORP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenia sprzętu użytkownika podczas korzystania z serwisu. nuancier-ral.com, a wynikające albo z użycia materiału niespełniającego specyfikacji wskazanej w punkcie 4, albo z pojawienia się błędu lub niezgodności.

YSRG CORP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie (takie jak utrata rynku lub utrata możliwości) wynikające z korzystania z witryny. nuancier-ral.com.

Do dyspozycji użytkowników są obszary interaktywne (możliwość zadawania pytań w strefie kontaktu). YSRG CORP zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez uprzedniego powiadomienia, wszelkich treści zamieszczonych w tej przestrzeni, które naruszają przepisy prawa obowiązujące we Francji, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych. Jeśli dotyczy, YSRG CORP zastrzega sobie również możliwość podważenia odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej użytkownika, w szczególności w przypadku wiadomości o charakterze rasistowskim, obraźliwym, zniesławiającym lub pornograficznym, niezależnie od użytego medium (tekst, zdjęcia, itp.).

7. Zarządzanie danymi osobowymi.

We Francji dane osobowe są chronione ustawą nr 78-87 z 6 stycznia 1978 r., ustawą nr 2004-801 z 6 sierpnia 2004 r., art. L. 226-13 kodeksu karnego oraz dyrektywą europejską z 24 października 1995 r.

Podczas korzystania z serwisu nuancier-ral.com, mogą być zbierane: adresy URL linków przez pośrednika, z których użytkownik dotarł na stronę, dostawca dostępu użytkownika, adres protokołu internetowego (IP) użytkownika.

W każdym razie YSRG CORP gromadzi dane osobowe użytkownika jedynie w celu realizacji określonych usług oferowanych przez stronę. Użytkownik podaje te informacje z pełną świadomością stanu faktycznego, w szczególności przystępując do ich wprowadzenia. Jest on następnie podawany użytkownikowi strony nuancier-ral.com obowiązek lub brak obowiązku przekazania tej informacji.

Zgodnie z przepisami art. 38 i następnych ustawy 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącej przetwarzania danych, plików i wolności, każdy użytkownik ma prawo dostępu, sprostowania i sprzeciwu wobec danych osobowych, które go dotyczą, poprzez złożenie pisemnego i podpisanego wniosku, wraz z kopią dowodu osobistego z podpisem posiadacza dokumentu, określającego adres, na który należy wysłać odpowiedź.

Brak danych osobowych użytkownika strony nuancier-ral.com nie jest publikowany bez wiedzy użytkownika, wymieniany, przekazywany, przypisywany lub sprzedawany na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim. Tylko hipoteza o odkupieniu YSRG CORP i jego prawa pozwolą na przekazanie tych informacji ewentualnemu nabywcy, który z kolei będzie miał taki sam obowiązek zachowania i modyfikacji danych w stosunku do użytkownika strony.

Strona nie jest zgłoszona do CNIL, ponieważ nie gromadzi danych osobowych.

Bazy danych są chronione przepisami ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. transponującej dyrektywę 96/9 z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.

8. Hiperłącza i pliki cookie.

Strona nuancier-ral.com zawiera szereg hiperłączy do innych stron, ustawionych za zgodą YSRG CORP. Jednak, YSRG CORP nie ma możliwości sprawdzenia zawartości odwiedzanych w ten sposób stron, a co za tym idzie nie ponosi za ten fakt żadnej odpowiedzialności.

Nawigacja po stronie nuancier-ral.com prawdopodobnie powoduje instalację plików cookie na komputerze użytkownika. Cookie to mały plik, który nie pozwala na identyfikację użytkownika, ale zapisuje informacje o nawigacji komputera na stronie. Uzyskane w ten sposób dane mają na celu ułatwienie późniejszej nawigacji na stronie, a także są wykorzystywane do różnych pomiarów ruchu.

Odmowa instalacji pliku cookie może uniemożliwić dostęp do niektórych usług. Użytkownik może jednak skonfigurować swój komputer w następujący sposób, aby odmówić instalacji plików cookies:

W Internet Explorerze: zakładka Narzędzia (ikona w kształcie trybika u góry po prawej stronie) / Opcje internetowe. Kliknij na Prywatność i wybierz Zablokuj wszystkie pliki cookie. Walidacja na Ok.

W przeglądarce Firefox: w górnej części okna przeglądarki kliknij przycisk Firefox, a następnie przejdź do zakładki Opcje. Kliknij zakładkę Prywatność. Ustaw zasady retencji na: użyj niestandardowych ustawień dla historii. Na koniec odznacz go, aby wyłączyć pliki cookie.

W Safari: Kliknij ikonę menu (symbolizowaną przez trybik) w prawym górnym rogu przeglądarki. Wybierz Ustawienia. Kliknij na Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji "Prywatność" kliknij na "Ustawienia treści". W sekcji "Pliki cookie" możesz zablokować pliki cookie.

W Chrome: kliknij ikonę menu (symbolizowaną przez trzy poziome linie) w prawym górnym rogu przeglądarki. Wybierz Ustawienia. Kliknij na Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji "Prywatność" kliknij na preferencje. W zakładce "Prywatność" możesz zablokować pliki cookies.

9. Prawo właściwe i jurysdykcja.

Wszelkie spory związane z korzystaniem z witryny nuancier-ral.com podlega prawu francuskiemu. Wyłączna jurysdykcja należy do właściwych sądów w Paryżu.

10. Główne ustawy dotyczące.

Ustawa nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., w szczególności zmieniona ustawą nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie technologii informatycznych, plików i wolności.

Ustawa nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej.

11. Leksykon.

Użytkownik: użytkownik Internetu łączący się i korzystający z wyżej wymienionej strony.

Dane osobowe: "informacje, które pozwalają, w jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, na identyfikację osób fizycznych, których dotyczą" (art. 4 ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r.).

12. Członkostwo

nuancier-ral.com jest uczestnikiem Amazon EU Partner Program, programu partnerskiego mającego na celu umożliwienie stronom zarabianie pieniędzy poprzez linkowanie do Amazon.com

Amazon i logo Amazon są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych.

pl_PLPolski